Powiadomienie stron o uzgodnieniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach przy ul. Reymonta na dz. nr ew.: 51/2, 94/2, 96/4, 110/2, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 obręb nr 8 Koluszki oraz 55/1 w obrębie nr 20 Słotwiny w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

 

Dostosowanie strony