Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza 2016 r.
Zgodnie z Art. 70 ust. 5 Ustawy o finansach publicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi publikuje dokumenty dotyczące zagadnień kontroli zarządczej w PSSE w Łodzi w roku 2015.

2016 – Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015

2016 – Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Łodzi za rok 2015

2016 – Roczny plan pracy PSSE w Łodzi za rok 2016

2016 – Plan działalności PSSE w Łodzi na rok 2016

Kontrola zarządcza 2015 r.
Zgodnie z Art. 70 ust. 5 Ustawy o finansach publicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi publikuje dokumenty dotyczące zagadnień kontroli zarządczej w PSSE w Łodzi w roku 2014.

2015 – Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015

2015 – Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Łodzi za rok 2014

2015 – Roczny plan pracy PSSE w Łodzi za rok 2015

2015 – Plan działalności PSSE w Łodzi na rok 2015

Kontrola zarządcza 2014 r.
Zgodnie z Art. 70 ust. 5 Ustawy o finansach publicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi publikuje dokumenty dotyczące zagadnień kontroli zarządczej w PSSE w Łodzi w roku 2013.

2014 – Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2014

2014 – Roczny plan pracy PSSE w Łodzi za rok 2014

2014 – Plan działalności PSSE w Łodzi na rok 2014

2014 – Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Łodzi za rok 2013

Kontrola zarządcza 2013 r.
Zgodnie z Art. 70 ust. 5 Ustawy o finansach publicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi publikuje dokumenty dotyczące zagadnień kontroli zarządczej w PSSE w Łodzi w roku 2013.

2013 – Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2013

2013 – Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Łodzi za rok 2012

2013 – Roczny plan pracy PSSE w Łodzi za rok 2013

2013 – Plan działalności PSSE w Łodzi na 2013r. – Najważniejsze cele do realizacji

Kontrola zarządcza 2012 r.
Zgodnie z Art. 70 ust. 5 Ustawy o finansach publicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi publikuje dokumenty dotyczące zagadnień kontroli zarządczej w PSSE w Łodzi w roku 2012.

2012 – Roczny plan pracy PSSE w Łodzi za rok 2012

2012 – Plan działalności PSSE w Łodzi na rok 2012

Kontrola zarządcza 2011 r.
Zgodnie z Art. 70 ust. 5 Ustawy o finansach publicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi publikuje dokumenty dotyczące zagadnień kontroli zarządczej w PSSE w Łodzi w roku 2011.

2011 – Roczny plan pracy PSSE w Łodzi za rok 2011

2011 – Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2011

2011 – Sprawozdanie z wykonania planu działalności PSSE w Łodzi za rok 2010

2011 – Plan działalności PSSE w Łodzi na rok 2011

Dostosowanie strony