Kierownictwo

Urszula Jędrzejczyk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Marek Duda

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Dostosowanie strony