Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi

Telefon dyżurny

Dostępny po godz. 15 oraz w dni wolne od pracy i święta.

DZWOŃ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

}|||icon_clock_alt|||et|||outline

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 7:30-15:05
|||icon_creditcard|||et|||outline

Numer konta

Numer konta do wpłat za decyzje płatnicze:
NBP Oddział Okręgowy w Łodzi
48 1010 1371 0069 6922 3100 0000
Proszę pamiętać o podaniu numeru decyzji oraz nazwy podmiotu, na który ją wystawiono.
|||wheelchair,|||fa|||solid

Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w PSSE przy ul. Przybyszewskiego 10 – sekcja administracyjno-gospodarcza, podjazd dla niepełnosprawnych.

Telefony i dane kontaktowe

Oddział ul. Przybyszewskiego 10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi / Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi

centrala: 42 253-99-00

sekretariat: 42 253-99-02, 42 253-99-11

fax: 42 253-99-01

e-mail: [email protected], [email protected]

adres ePUAP: /psselodz/SkrytkaESP

link ePUAP

 

Oddział Laboratoryjny
Kierownik Oddziału Laboratoryjnego, Główny Specjalista ds. Systemu Jakości42 253-99-41
Sekcja Badań Schorzeń Jelitowych42 253-99-70
Rejestracja i przyjmowanie próbek kału / wymazy z odbytu42 253-99-65
Sekcja Badań Bakteriologicznych42 253-99-17
Sekcja Badań Wody42 253-99-16
Biuro Laboratorium42 253-99-15
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej42 253-99-27
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Użyteczności Publicznej i Sekcji Orzecznictwa

42 253-99-66

Oddział

42 253-99-26

42 253-99-32

42 253-99-33

42 253-99-34

42 253-99-35

42 253-99-66

42 253-99-73

 

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologicznego42 253-99-92

 Sekcja Nadzoru nad Placówkami Służby Zdrowia

Kierownik Sekcji42 253-99-25
Sekcja42 253-99-25
42 253-99-21
42 253-99-24

Sekcja Zapobiegania i Zwalczania Chorób Zakaźnych i Niezakaźnych

Kierownik Sekcji42 253-99-50
Statystyka42 253-99-50
Wywiady epidemiologiczne42 253-99-69
42 253-99-29
42 253-99-30
42 253-99-31
Fax42 253-99-37

Sekcja Szczepień Ochronnych

Sekcja42 253-99-42
42 253-99-47
42 253-99-28
Fax42 253-99-43
Oddział Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży
Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży42 253-99-51
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

42 253-99-52

42 253-99-53

 

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej42 253-99-12
Oddział Oświaty Zdrowotnej

42 253-99-45

 

Sekcja Prawna
Sekcja Prawna42 253-99-40
Oddział Ekonomiczno Administracyjny
Kierownik Oddziału42 253-99-05
Sekcja Księgowości42 253-99-06
Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej42 253-99-44
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza42 253-99-44

 

Sekcja Służb Pracowniczych
Sekcja Służb Pracowniczych42 253-99-22

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP i Obrony Cywilnej
BHP42 253-99-46

Telefony i dane kontaktowe

Oddział ul. Pomorska 96

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi – 42 253-90-18

Centrala: 42 253-90-00; 42 253-90-10

Biuro Podań: 42 253-90-80

Fax: 42 253-90-90

Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych42253-90-14
Fax42 253-90-13
Sekcja nadzoru nad zakładami produkcji żywności, zakładami żywienia zbiorowego typu zamkniętego, zakładami produkcji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i produkcji kosmetyków.

42 253-90-15

42 253-90-26

Sekcja nadzoru nad zakładami obrotu żywnością i zakładami żywienia typu otwartego

42 253-90-19

42 253-90-20

42 253-90-21

42 253-90-22

42 253-90-23

Nadzór nad suplementami diety

42 253-90-23

42 253-90-28

Sekcja Importu HŻŻiPU

42 253-90-59

42 253-90-60 (fax)

Grzyboznawca – od pon. do wt. w godz. 9-11. Grzyboznawca nie wydaje atestów.

42 253-90-43

42 253-90-44

 

Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy42 253-90-49
Sekcja Nadzoru Higieny Pracy

42 253-90-37

42 253-90-57

Sekcja Chorób Zawodowych42 253-90-40
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Zakładami Pracy42 253-90-41

 

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego42 253-90-31
Sekcja42 253-90-32

 

Przybyszewskiego 10

W budynku przy ul. Przybyszewskiego 10 znajduje się:

 

 • Dyrekcja
 • Sekretariat
 • Oddział Laboratoryjny
 • Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
 • Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
 • Sekcja Księgowości
 • Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
 • Oddział Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Pomorska 96

W budynku przy ul. Pomorskiej 96 znajduje się:

 

 • Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 • Oddział Nadzoru Higieny Pracy
 • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Oddział ul. Przybyszewskiego 10

W budynku przy ul. Przybyszewskiego 10 znajduje się:

 • Dyrekcja
 • Sekretariat
 • Oddział Laboratoryjny
 • Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
 • Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
 • Sekcja Księgowości
 • Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
 • Oddział Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział ul. Pomorska 96

W budynku przy ul. Pomorskiej 96 znajduje się:

 • Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
 • Oddział Nadzoru Higieny Pracy
 • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Dostosowanie strony