Obwieszczenia PSSE w Łodzi

Dla zainteresowanych > Obwieszczenia PSSE w Łodzi

List otwarty skierowany do Rodziców przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Epidemiologii dla województwa łódzkiego

 Łódź, dnia 15 listopada 2018 r.

  

Drodzy Rodzice,

mając na uwadze dobro swoich dzieci upewnijcie się, czy są one chronione przeciw odrze poprzez przeprowadzone szczepienia. Jest to szczególnie ważne w związku  z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną odry w Europie, jak również w Polsce*. Odra znów dała o sobie znać i może dalej szerzyć się spotykając na swojej drodze osoby, które nie są uodpornione. Informacje o ogniskach zachorowań na odrę występujących w Polsce, które docierają do Państwa stanowią ostrzeżenie i sygnał do podjęcia właściwej decyzji w sprawie uodpornienia dzieci. Uodpornienie uzyskuje się przy użyciu szczepionek potrójnych przeciw odrze, śwince, różyczce (szczepionka pojedyncza przeciw odrze nie jest dostępna). Podejrzenia, że szczepionka ta może być przyczyną wystąpienia u dzieci zaburzeń ze spektrum autyzmu nie potwierdziły się. Stosowane w Polsce szczepionki są skuteczne i bezpieczne. Przed szczepieniem lekarz zawsze przeprowadza kwalifikację oceniając stan zdrowia dziecka, wykluczając przeciwwskazania. Dzieci i młodzież, którzy  wcześniej nie byli szczepieni lub gdy szczepienie było niepełne (jedna dawka) do 19 r.ż. mogą mieć wykonane szczepienia w ramach realizacji Programu Szczepień Ochronnych w swoich poradniach. Szczepienia dla nich są bezpłatne i przeprowadzane wyłącznie przy użyciu preparatów szczepionkowych  z ważnymi terminami przydatności do użycia. Aktualnie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi wydaje do przychodni szczepionkę  M-M-RVAXPRO z datą ważności do 07.2020 r. Należy podkreślić bardzo wysoką efektywność szczepień przeciw odrze, która wynika z tego, że po podaniu pierwszej dawki odporność uzyskuje około 95–98% poddanych szczepieniu, natomiast podanie drugiej dawki pozwala osiągnąć odporność prawie  u 100% zaszczepionych.

Rodzice  –  nie   odmawiajcie   swoim  dzieciom   skutecznej  ochrony  przed   odrą.   Większość z Was  odbyła w dzieciństwie szczepienie przeciw odrze, o co zadbali Wasi rodzice. Teraz należy pomyśleć o takiej profilaktyce w stosunku do własnych dzieci. Zgłoście się do lekarza po poradę  i na szczepienie.

PS. Troszcząc się o dzieci pamiętajcie  również o pozostałych przewidzianych dla nich szczepieniach.

 

Jeśli chcecie Państwo przeczytać więcej na temat odry i szczepień ochronnych korzystając z wiarygodnych źródeł koniecznie wejdźcie na strony internetowe:

*Sytuacja epidemiologiczna odry w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r. odnotowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 58. W okresie od stycznia do września 2018 roku w Europejskim regionie WHO odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. W krajach spoza UE najwięcej zachorowań wystąpiło na Ukrainie  – w 2018 r. ponad 35 tys. zachorowań. Zachorowania na odrę rejestrują: Belgia, Bułgaria, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Grecja,  Szwecja, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Dania, Czechy, Rumunia, Hiszpania, Litwa, Łotwa,  Holandia, Norwegia, Wielka Brytania, Serbia, Rosja i Izrael.

Woda z wodociągu PKP Łódź-Olechów nie nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, żę w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w ramach kontroli urzędowej w dniu 03 kwietnia 2017r. z wodociągu PKP Łódź Olechów, ul. Blocha 15 stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu PKP Łódź-Olechów.

Woda nie nadaje się do spożycia; może być używana do celów gospodarczych (WC).

Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie zostały zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom wody odpowiedniej jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz.1989.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Rozbudowa i przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach

Powiadomienie stron o uzgodnieniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach przy ul. Reymonta na dz. nr ew.: 51/2, 94/2, 96/4, 110/2, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 obręb nr 8 Koluszki oraz 55/1 w obrębie nr 20 Słotwiny w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

 

Dostosowanie strony