Obwieszczenia PSSE w Łodzi

Dla zainteresowanych > Obwieszczenia PSSE w Łodzi

Woda z wodociągu PKP Łódź-Olechów nie nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, żę w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w ramach kontroli urzędowej w dniu 03 kwietnia 2017r. z wodociągu PKP Łódź Olechów, ul. Blocha 15 stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu PKP Łódź-Olechów.

Woda nie nadaje się do spożycia; może być używana do celów gospodarczych (WC).

Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie zostały zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom wody odpowiedniej jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz.1989.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Rozbudowa i przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach

Powiadomienie stron o uzgodnieniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach przy ul. Reymonta na dz. nr ew.: 51/2, 94/2, 96/4, 110/2, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 obręb nr 8 Koluszki oraz 55/1 w obrębie nr 20 Słotwiny w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

 

Dostosowanie strony