Dokumenty do pobrania

Dla zainteresowanych / Dokumenty do pobrania
 
Formularze dot. chorób zakaźnych - załączniki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019r.

 Zgłoszenie niepożądanego odczynu

MZ-55 TYGODNIOWY, DZIENNY MELDUNEK o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych załącznik nr 1

  Formularze ZLK

Formularze dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019r.

Wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu oraz okoliczności dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

Formularze ZLB

Dostosowanie strony