Badania laboratoryjnee

Dla zainteresowanych / Badania laboratoryjne

Aktualny zakres badań wykonywanych przez laboratoria Powiatowej Stacji – Sanitarno Epidemiologicznej do pobrania poniżej.

 

Zakres wykonywanych badań:

Sekcja Badań Schorzeń Jelitowych

Sekcja Badań Bakteriologicznych

Sekcja Badań Wody

Sekcja Badań Środowiskowych 

Od 1 stycznia 2020 r. faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę ( NIP ). Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów wynikają z nowelizacji art. 106b ustawy o VAT.

Płatność – kartą płatniczą lub gotówką w kasie na miejscu przed wykonaniem badania.

UWAGA !!!

Informujemy, że próbki kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella będą przyjmowane do badania do dnia 17 grudnia 2020r. oraz dodatkowo w dniu 28 grudnia 2020r. Informujemy również , że w dniu 05 stycznia 2021 próbki kału do badań NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Informujemy, że badania dotyczące kontroli skuteczności sterylizacji SPORAL A, S, próbki bakteriologiczne – wymazy sanitarne oraz badania powietrza – loża laminarna, będą przyjmowane do 16.12.2020 roku.

Badanie kału na nosicielstwo - szczegółowe informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi wykonuje badania osób chorych oraz badania na nosicielstwo do ksiażeczek zdrowia. Komplet badań obejmuje trzykrotne badanie dostarczonych próbek kału. Próbki muszą pochodzić z trzech kolejnych dni. Trzeciego dnia dostarczamy wszystkie próbki do laboratorium. Szczegółowa instrukcja pobierania próbek kału do badań znajduje się w załaczniku: „Instrukcja pobierania”.

Do próbek należy dostarczyć wypełnione załączniki (do pobrania na dole strony):

Do badania do książeczek zdrowia: sprawozdanie zdrowi uzgodnienie zlecenia.

  1. Do badania dzieci do lat 3, osób chorych oraz osób kierowanych przez Oddział Nadzoru Epidemiologicznego PSSE w Łodzi sprawozdanie chorzyuzgodnienie badania.

Przyjmowane próbek: ul. Przybyszewskiego 10 w dniach poniedziałekczwartek w godz. 08.00 – 10.00.

Wydawanie wyników: ul. Przybyszewskiego 10 w dniach poniedziałekpiątek w godz. 12.00-14.00.

Badania wykonywane są w ciągu maksymalnie 7 dni.
Od dnia 01-07-2019r. koszt trzykrotnego badania próbek kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella: 83,0 zł. Płatność – kartą płatniczą lub gotówką w kasie na miejscu przed wykonaniem badania.

Badania kału wykonywane są wyłącznie na ul. Przybyszewskiego 10.

 Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące badań kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella można uzyskać pod numerami telefonów: 

  • Rejestracja (42) 253-99-65
  • Laboratorium Badań Schorzeń Jelitowych (42) 253-99-70

Od 1 lipca 2019. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zaprzestaje wydawania probówek (wymazówek z podłożem transportowym) oraz pojemników na kał do badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella (badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia).

Materiał do badań na nosicielstwo należy dostarczać w pojemnikach na kał oraz w probówkach (wymazówkach z podłożem transportowym), które są dostępne w aptekach.

Załączniki:

Instrukcja pobierania

Karta badania wzór 

Pobieranie próbki kału do probówki z podłożem transportowym

Pobieranie próbki kału osoby chore

karta badania -osoby chore

karta badania -zdrowi – prosimy o wydruk dwustronny !

Uzgodnienie zlecenia os zdrowa wzór

uzgodnienie zlecenia

Upoważnienie do odbioru wyniku badań

Sekcja Badań Bakteriologicznych – Informacje dla Klientów Indywidualnych

 W zakresie badania testów biologicznych służących do kontroli skuteczności procesu sterylizacji wg PB/L – 04 wyd. 3 z dn. 23.03.2009 r (Sporal A, Sporal S)

Przyjmowane próbek: ul. Przybyszewskiego 10 w dniach poniedziałek – piątek w godz. 08.00-13.00.

Wydawanie wyników: ul. Przybyszewskiego 10 w dniach poniedziałek – piątek w godz. 08.00-14.00

W zakresie badania czystości mikrobiologicznej powierzchni metodą wymazów (badanie wstępne) – wg PB/L – 05 wyd. 3 z dn. 23.03.2009r.

Przyjmowane próbek: ul. Przybyszewskiego 10 w dniach poniedziałek – środa w godz. 08.00-14.00.

Wydawanie wyników: ul. Przybyszewskiego 10 w dniach poniedziałek – piątek w godz. 08.00-14.00.

 – W zakresie badania mikrobiologicznej czystości powietrza w loży laminarnej wg PB/L – 38 wyd. 1 z dn. 01.12.2010r.

Zamówienie podłoża do badania loży każdego dnia tygodnia – telefonicznie

Przyjmowanie próbek: w dniach poniedziałek, wtorek oraz piątek w godzinach 08.00-14.00.

Wydawanie wyników: ul. Przybyszewskiego 10 w dniach poniedziałek – piątek w godz. 08.00-14.00.

UWAGI:

Powyższe próbki trzeba dostarczyć w dniu pobrania.

Płatność – kartą płatniczą lub gotówką w kasie na miejscu przed wykonaniem badania, ewentualnie przelewem po wystawieniu faktury.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące indywidualnych uzgodnień terminu i zakresu badań w Sekcji Badań Bakteriologicznych można uzyskać pod numerami telefonów:

Rejestracja (042) 253-99-18
Sekcja Badań Bakteriologicznych (42) 253-99-17

Załączniki:

Zlecenie badania skuteczności sterylizacji SPORAL A,S

 

Sekcja Badań Wody – Szczegółowe informacje dla klientów indywidualnych

Próbki wody do badań w miesiącu grudniu przyjmujemy do dnia 18 grudnia 2018r. (wtorek) do godziny 12:00.

Sekcja Badań Wody w Powiatowej Stacji Sanitarno –  Epidemiologicznej w Łodzi wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne:

–  wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294);

– wody z pływalni  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakom powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. 2015, poz. 2016);

– wody z kąpielisk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli  (Dz. U. 86, poz. 478)

Przyjmowane próbek: ul. Przybyszewskiego 10 w dniach poniedziałekśroda w godz. 08.00 – 12.00

UWAGA: woda do spożycia jest przyjmowana do badań w poniedziałki i wtorki

Wydawanie wyników: ul. Przybyszewskiego 10 w dniach poniedziałekpiątek w godz. 08.00-14.00

Próbkobiorcy z PSSE w Łodzi – kontakt telefoniczny (042) 253-99-00 wew. 27, 32, 35, 66

UWAGI:

w przypadkach nie korzystania z próbkobiorców PSSE w Łodzi, na sprawozdaniach z badań nie są potwierdzone miejsce i jakość pobranej próbki wody, wyniki badań tej próbki mogą zostać wykorzystane tylko do celów własnych, nie mogą być wykorzystane do oceny zgodności.                

 przed badaniem wody w nowo wykopanych lub wierconych oraz rzadko używanych studniach, należy wielokrotnie odpompować wodę co umożliwi faktyczną ocenę jakości wody.

 

Próbkę mikrobiologiczną należy pobrać w sterylny pojemnik.  Pojemniki na próbki są do odbioru (bezpłatnie) w punkcie przyjmowania próbek przy laboratorium

codziennie w godzinach 08.00-14.00

Próbkę fizykochemiczną należy pobrać w butelkę typu „pet” min. 1,5 l. (po wodzie nie smakowej i niegazowanej).

 

Próbkę trzeba dostarczyć w dniu pobrania

Płatność – kartą płatniczą lub gotówką w kasie na miejscu przed wykonaniem badania, ewentualnie przelewem po wystawieniu faktury.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące indywidualnych uzgodnień terminu i zakresu badań wody można uzyskać pod numerami telefonów:

  • Rejestracja (042) 253-99-18
  • Sekcja Badań Wody  (42) 253-99-15, 253-99-16 

Załączniki:

 

Dostosowanie strony