Ujęcie wody w Czyżeminku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewn. w dniu 22-10-2019r. w Stacji Uzdatniania Wody w Czyżeminku stwierdzono obecność paciorkowców...

Informacja o wycofaniu żelu Bevola.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż producent Weulbier-Kosmetic GmbH Köthener Straβe 70, 06847 Dessau-Roβlau, Niemcy w ramach działań zapobiegawczych wycofuje ze sprzedaży produkt pn.: „Bevola żel pod prysznic Wild...
Dostosowanie strony