AKCJA PROZDROWOTNA-HIV/AIDS

AKCJA PROZDROWOTNA-HIV/AIDS

Dnia 10.12.2019r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi zorganizował spotkanie dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

Celem zajęć było:
– dostarczenie rzetelnej, poprawnej pod względem merytorycznym wiedzy na temat wirusa HIV i choroby AIDS,
– promowanie wśród młodzieży postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachowań ryzykownych,
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
– promowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,
– wskazanie miejsc, w których można szukać informacji na temat HIV/AIDS oraz pomocy w przypadku zarażenia wirusem HIV.

Spotkanie zostało podzielone na 2 części:
1)Prezentacja filmu Krajowego Centrum ds. Aids -” Epidemia wciąż niepokonana”.
2) Warsztaty polegające na aktywizacji młodzieży poprzez: zestawy pytań, burzę mózgów, oraz pogadankę.
W zajęciach udział wzięła klasa I oraz IV – łącznie 70 uczniów.

Dostosowanie strony