Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. z 2016r. poz.1764 z późn. zm.)

Dostosowanie strony