BIP – Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi prezentuje organizację i działania urzędu, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego wykonywania ustawowych zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące m.in:

  • kierownictwo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi;
  • struktura organizacyjna urzędu;
  • udzielanych zamówień publicznych;
  • prowadzonych rejestrów;
  • majątku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi;
  • prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych do pracy;

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek.

Dostosowanie strony