BIP – Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi prezentuje organizację i działania urzędu, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego wykonywania ustawowych zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące m.in:

  • kierownictwo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi;
  • struktura organizacyjna urzędu;
  • udzielanych zamówień publicznych;
  • prowadzonych rejestrów;
  • majątku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi;
  • prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych do pracy;

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek.

Łódź 09-04-2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 marca 2020 r. znak : ZSZZS.440.129.2018.ZS.AO.I. do dnia 18 marca 2020 r. usunął ze wszystkich posiadanych nośników danych dane osobowe w zakresie obejmującym imię ojca i matki Pana A. G. oraz imię ojca i matki Pani M. G. : informacja o usunięciu.

Dostosowanie strony