Szanowni Państwo,
W dniu 16.11.2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy, scentralizowany na poziomie DG Trade system skarg (Single Entry Point) służący do zgłaszaniabarier w handlu w dostępie do rynków krajów trzecich oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE (efektywniejsze egzekwowanie i implementacja FTAs) oraz w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP).

Składanie skarg odbywa się poprzez portal Access2Markets
(zakładka kontakt):
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

DHM MRPiT poniżej przekazuje linki dot. informacji KE ws. uruchomienia Single Entry
Point: nformacja prasowa

Informacja ze strony Chief Trade Enforcement Officer

Procedura składania skarg jest dedykowana dla administracji państw członkowskich UE, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych/handlowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE.
Składanie skarg na poziomie UE będzie skutecznym narzędziem bezpośredniego informowania KE ws. utrudnień w handlu dla unijnych, w tym polskich eksporterów na rynki krajów trzecich i podejmowania szybkich działań zaradczych po stronie KE.

Dostosowanie strony