Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w nawiązaniu do Komunikatu w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19, z dnia  17 kwietnia 2020 r.  informuje, że wznowione zostaje wydawanie preparatów szczepionkowych na realizację szczepień ochronnych  zgodnie z PSO.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż preparaty szczepionkowe wydawane będą w dniach pon. – czw. w godzinach 8.00 -10.00, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny odbioru zamówionych wcześniej preparatów szczepionkowych zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi tj. z zachowaniem łańcucha chłodniczego.

Osoby odbierające preparaty szczepionkowe będą umawiane telefonicznie na określony dzień i godzinę, muszą być wyposażone w obowiązujące środki ochrony osobistej. Niedostosowanie się do powyższych wytycznych skutkować będzie odmową wydania preparatów szczepionkowych. Zapotrzebowanie należy przesłać drogą mailową na adres: [email protected]

W załączeniu: Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii  COVID-19 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Dostosowanie strony