Dyrektorzy Szpitali
wg rozdzielnika

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, w związku z pismem Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dotyczącego aktualnej sytuacji epidemiologicznej zakażeń SARS-CoV -2 przekazuje następujące zalecenia celem niezwłocznego wdrożenia:

  1. Ograniczyć przemieszczanie się personelu na terenie szpitala do sytuacji kiedy jest to niezbędne. W miarę możliwości przekazywać wszelkie informacje telefonicznie lub poprzez środki komunikacji elektronicznej (maile, sms-y).
  2. Zrezygnować z zebrań, szkoleń itp. Materiały szkoleniowe lub informacyjne przeznaczone dla większej liczby pracowników przekazywać drogą elektroniczną lub przez telefon.
  3. Starać się ograniczyć ilość osób biorących udział w odprawach i obchodach.
  4. Jeśli na terenie szpitala działa stołówka lub bufet itp. należy pilnować aby na ich terenie nie gromadziła się większa ilość osób.
  5. Poinformować osoby zatrudnione w szpitalu aby w przypadku jakiejkolwiek infekcji nie przychodzili do pracy, natomiast w przypadku nagłego wystąpienia objawów chorobowych pracownika w trakcie godzin pracy wskazane jest odesłanie go do domu.
  6. Wzmóc bieżący nadzór sanitarny we wszystkich pomieszczeniach i komórkach organizacyjnych szpitala.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w łodzi

Dostosowanie strony