PSSE w Łodzi w związku z Pismem ŁPWIS w Łodzi znak ŁPWIS.DL.Ep.9050.23.2020, informuje że z dniem 3 kwietnia 2020r. zawiesza do odwołania, wykonywanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Załącznik:

Pismo ŁPWIS.DL.Ep.9050.23.2020

Dostosowanie strony