EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) ściśle monitoruje sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie. Marta Hugas, główny naukowiec EFSA zaznaczyła, że w  przypadku epidemii pokrewnych koronawirusów, takich jak koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV) i  zespołu niewydolności oddechowej na Bliskim Wschodzie (MERS-CoV) nie doszło do transmisji choroby poprzez żywność. Dotychczas nie ma dowodów wskazujących na to, aby w przypadku choroby COVID-19 miało być inaczej.  

Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)  prawdopodobnym pierwotnym źródłem infekcji w Chinach były zwierzęta, jednak wirus przenosi się z człowieka na człowieka głównie drogą kropelkową, tj. podczas kichania, kaszlu czy wydychania powietrza. Więcej informacji na temat dróg transmisji wirusa jest dostępnych na stronie Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR) w Niemczech: https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html

Naukowcy i organy władzy na całym świecie monitorują rozprzestrzenianie się wirusa. Dotychczas nie ma żadnych doniesień dotyczących jego transmisji poprzez żywność, toteż EFSA nie jest bezpośrednio zaangażowana w reakcję na trwający kryzys, jednakże monitoruje literaturę naukową pod kątem nowych istotnych informacji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenia zapobiegawcze, w tym porady dotyczące przestrzegania dobrych praktyk higienicznych podczas obróbki i przygotowywania żywności dotyczących m.in. mycia rąk, dokładnego gotowania mięsa i unikania potencjalnego zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy gotowaną i niegotowaną żywnością.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Dostosowanie strony