24.01.2020
NRL, GIS

Prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) i dr hab. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydali wspólne stanowisko dotyczące przypadków odmowy poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Dokument opublikowano 23 stycznia 2020 roku.


Fot. istockphoto.com

W stanowisku zwrócono uwagę na częstą sytuację, w której rodzice uzależniają zgodę na wykonanie obowiązkowych szczepień u dzieci od spełnienia przez lekarza różnych żądań, w tym w szczególności udzielenia rozlicznych i bardzo szczegółowych informacji, które nie mieszczą się w zakresie lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia.

Prezes NRL oraz GIS wskazali m.in., że lekarz przeprowadzający szczepienie informuje o rodzaju i sposobie wykonania szczepienia oraz o możliwości wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP). Jednak przepisy prawa nie nakładają na lekarza obowiązku udzielania innych, dodatkowych, szczegółowych informacji, a rodzic lub opiekun prawny nie ma prawa, w związku z tym, odmawiać wyrażenia zgody na szczepienie.

W stanowisku czytamy również, że obowiązkiem lekarza jest przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia, natomiast nie ma podstawy prawnej do uzależniania zgody na wykonanie szczepienia od wypisania przez lekarza kolejnych zaświadczeń o braku przeciwwskazań do szczepienia, czy też od złożenia przez lekarza pisemnego oświadczenia o gwarancji braku możliwości wystąpienia powikłań poszczepiennych u dziecka.

Działanie takie „(…) należy oceniać jednoznacznie, jako działanie, które zmierza nie tyle do uzyskania wiedzy i zrozumienia dla formy profilaktyki jaką są szczepienia, a jest działaniem, które ma na celu uniemożliwić przeprowadzenie szczepienia. W konsekwencji, w naszej ocenie, istnieją podstawy do uznania, że takie postępowanie nosi charakter jedynie pozornego deklarowania chęci poddania się szczepieniu i może być uznane za uchylanie się od dopełnienia obowiązku poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu” – czytamy w stanowisku.

Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj: Komunikat wspólny Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczący przypadków odmowy poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu

Dostosowanie strony