Informacja dla osób powracających z miejsc dotkniętych zachorowaniami spowodowanymi zakażeniem nowym koronawirusem (2019-nCoV) aktualizacja 04.02.2020 r

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Południowo-Wschodniej Azji (głównie na terenie Chin),ale także innych regionach świata (wykaz poniżej) wystąpiły zachorowania spowodowane zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV. Okres wylęgania choroby może trwać do 14 dni (najczęściej 5-6 dni) dlatego w tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinni obserwować swój stan zdrowia.

Objawy zakażenia to  wysoka temperatura ciała 38 oC i powyżej, kaszel, duszność. problemy z oddychaniem. Mogą również wystąpić: katar, bóle mięśniowe, dreszcze.
W przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie w ciągu 14 dni od powrotu należy bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala chorób zakaźnych, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Specjalistyczną pomoc medyczną w zakresie chorób zakaźnych  można uzyskać    w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego przy  ul.  Kniaziewicza 1/5 w Łodzi. W przypadku nasilonych objawów transport powinno zabezpieczyć Ratownictwo Medyczne.  Wskazane jest, aby powiadomić placówkę medyczną, RM  telefonicznie o podejrzeniu zachorowania (w celu umożliwienia personelowi medycznemu zastosowania odpowiedniej ochrony w momencie konsultacji, przyjęcia  pacjenta do szpitala, badań).

Należy również:

  • ograniczyć kontakty z innymi osobami, stosować zabezpieczenie dróg oddechowych poprzez maseczkę lub chusteczkę jednorazową,
  • pamiętać o tym, aby zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką przy kaszlu, kichaniu, usuwać chusteczkę natychmiast w warunkach domowych do toalety, umyć ręce,
  • nie przemieszczać się komunikacją publiczną (tramwaj, autobus, taksówka),
  • należy obowiązkowo poinformować  lekarza o historii podróży, okresie pobytu i ewentualnym podejrzeniu narażenia lub narażeniu na zakażenie (kontakt z chorymi)  i  o objawach chorobowych.
  • ograniczyć podróże zagraniczne do minimum do miejsc gdzie występują zakażenia dotyczy wyjazdów turystycznych i służbowych, ze względu na ryzyko licznych kontaktów w kraju docelowym,  jak również na lotniskach .

W razie wystąpienia objawów w trakcie podróży np. w samolocie należy natychmiast poinformować o tym personel pokładowy.

                                                                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Łodzi

Dostosowanie strony