W dniu 20.12.2019 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi.

Zawiera m.in. formularze zgłoszeń i wchodzi w życie z następnym dniem po publikacji, czyli od 21.12.2019 roku.

Rozporządzenie określa biologiczne czynniki chorobotwórcze podlegające obowiązkowi zgłoszenia, sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane zgłoszenia oraz wzory formularzy zgłoszeń.

Zgłoszeń można dokonywać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

W przypadku dodatniego wyniku badania wskazanego w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia zgłoszenie jest dokonywane telefonicznie, a następnie nie później niż w ciągu 24 godzin od jego dokonania jest potwierdzane zgłoszeniem w postaci elektronicznej lub papierowej.

Zgłasza się również dodatnie wyniki badań wskazane w części  II załącznika nr 1 do rozporządzenia jeżeli w ocenie osoby zgłaszającej okoliczności wymagają lub mogą wymagać podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej natychmiastowych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego.

 Co powinno się zgłosić?

Część I – Biologiczne czynniki chorobotwórcze, których zgłoszenia są dokonywane telefonicznie i potwierdzane w postaci papierowej lub elektronicznej.

Część II – Biologiczne czynniki chorobotwórcze, których zgłoszenia są dokonywane w postaci elektronicznej albo papierowej, a w przypadku, gdy w ocenie osoby zgłaszającej okoliczności wymagają lub mogą wymagać podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej natychmiastowych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego – telefonicznie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wraz z załącznikami.

Dostosowanie strony