W dniu 18.12.2019 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.

Zawiera m.in. formularze zgłoszeń i wchodzi w życie z następnym dniem po publikacji, czyli od 19.12.2019 roku.

Rozporządzenie określa zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia, sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane zgłoszenia oraz wzory formularzy zgłoszeń.

Zgłoszeń można dokonywać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej wskazanej w załączniku I rozporządzenia zgłoszenie jest dokonywane telefonicznie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z ich powodu, na numer telefonu alarmowego opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgłasza się również wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych wskazanych w części II załącznika jeżeli w ocenie lekarza lub felczera okoliczności wymagają podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej natychmiastowych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego.

Co powinno się zgłosić?

Część I – Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia każdorazowo telefonicznie oraz potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej.

Część II – Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia w postaci papierowej lub elektronicznej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wraz z załącznikami.

Dostosowanie strony