Informujemy, że w wybranych placówkach nadal dostępne są szczepionki przeciw grypie dla osób 65+ zamieszkujących Łódź.
Programem objęci są mieszkańcy Miasta Łodzi w wieku od 65 roku życia, w tym osób zamieszkujące w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Łodzi oraz bezdomni przebywający w schroniskach bez względu na zadeklarowanie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy miejsca zamieszkania na terenie Łodzi.
Informacji na temat szczepień udzielają realizatorzy, osoby zainteresowane szczepieniem prosimy o kontakt do jednostek wymienionych na stronie: uml.lodz.pl
Więcej informacji:
Dostosowanie strony