Film dotyczący pracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi z uwzględnieniem poszczególnych Oddziałów. Realizacja: Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

PSSE Łódź – 100-lecie Służb Sanitarnych
Dostosowanie strony