W dniu 17.09.2019r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbyła się  uroczystość obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce.

Spotkanie uświetniła obecność władz miasta , m.in: Prezydent Hanny Zdanowskiej, Wiceprezydenta Adama Wieczorka, Starosty powiatu łódzkiego wschodniego Andrzeja Opali, Wicestarosty powiatu  łódzkiego wschodniego Ewy Gładysz.

W spotkaniu udział wzięli również: Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Łodzi Pan Marcin Gołaszewski, Przewodniczący Rady powiatu łódzkiego wschodniego Pan Sławomir Sokołowski. Licznie przybyły również służby mundurowe – komendanci Policji, komendanci Straży Pożarnej – miasta Łodzi i  powiatu łódzkiego wschodniego oraz Straży Miejskiej w Lodzi.

Nie zabrakło również Dyrektorów, oraz przedstawicieli podmiotów leczniczych, oraz innych Instytucji Publicznych.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi  Pani Urszula Jędrzejczyk przywitała licznie zebranych Gości oraz przedstawiła Rys Historyczny Inspekcji Sanitarnej.

Wyświetlono  film pokazujący pracę Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi z uwzględnieniem poszczególnych oddziałów.

Ważnym akcentem uroczystości był również wykład Pana dra n. med. Zbigniewa Deronia dotyczący ewolucji patogenów człowieka.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania odbył się koncert uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Miło było gościć również byłych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Łodzi, którzy w otoczeniu pięknej scenerii pałacowej sali kominkowej mieli okazję obejrzeć tablice  z pamiątkowymi  zdjęciami, przywołać wspomnienia z dawnych lat pracy, wypić kawę i skorzystać z poczęstunku przygotowanego dla gości.

Dostosowanie strony