Od 1 lipca br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zaprzestaje wydawania probówek (wymazówek z podłożem transportowym) oraz pojemników na kał do badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella (badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dawna książeczka zdrowia).

W związku z powyższym, od 1 lipca br. cena ww. badania ulega zmianie – nie będzie zawierała kosztów probówek (wymazówek z podłożem transportowym) oraz pojemników na kał.
Materiał do badań na nosicielstwo należy dostarczać w pojemnikach na kał oraz w probówkach (wymazówkach z podłożem transportowym), które są dostępne w aptekach.

Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r., poz. 151 z późn. zm.).

Dostosowanie strony