Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina o korzyściach płynących z ochrony przeciw chorobom zakaźnym poprzez szczepienia i zachęca korzystania z wiedzy dotyczącej szczepień ochronnych zamieszczonej na stronie internetowej Szczepienia.info.

Portal ten posiada akredytację WHO i został dodany do listy stron internetowych polecanych jako informujące o szczepieniach w sposób rzetelny i wiarygodny. http://szczepienia.pzh.gov.pl/

Podstawowe informacje o szczepionkach: Szczepionka to preparat biologiczny, który prowadzi do rozwoju odporności.

 

 

Należy wiedzieć, że:

  • szczepionka wywołuje odpowiedź immunologiczną podobną do naturalnej odporności, którą uzyskuje się po przebytym zakażeniu lub chorobie,
  • głównym celem szczepionki jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, których nie da się przewidzieć,

Wprowadzony do organizmu antygen ze szczepionki pobudza komórki układu odpornościowego do produkcji swoistych przeciwciał. Powstają także komórki pamięci immunologicznej, które zapewniają długotrwały efekt ochronny szczepienia. Jeżeli dojdzie do kontaktu z drobnoustrojem chorobotwórczym komórki pamięci immunologicznej prowadzą do wytworzenia swoistych przeciwciał, które uniemożliwiają rozwój choroby.

Szczepienia stymulują własną, swoistą odporność w stosunku do wybranych drobnoustrojów chorobotwórczych – ich celem jest uzyskanie nabytej odporności przeciwzakaźnej, która przypomina naturalną odporność nabytą po zakażeniu. Podobną odporność przeciw chorobom zakaźnym można zatem uzyskać w wyniku naturalnego zakażenia i przechorowania choroby lub w następstwie szczepienia. W obu przypadkach odporność jest wynikiem działania naturalnych mechanizmów immunologicznych. W przypadku szczepienia „sztuczny” jest tylko kontrolowany sposób kontaktu z zabitym lub osłabionym drobnoustrojem zamiast zjadliwym. Natomiast z zachorowaniem wiąże się ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia i rozwoju powikłań choroby, natomiast poważne objawy niepożądane po szczepieniach występują bardzo rzadko i wyjątkowo zagrażają życiu lub zdrowiu dziecka. Uzyskanie odporności nabytej w wyniku szczepienia jest więc znacznie bezpieczniejsze niż w następstwie „naturalnego” zachorowania.

Źródło: NIZP-PZH

Stanowisko WHO Europa oraz Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień 2019

Dr Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Biura Regionalnego WHO Europa oraz dr Andrea Ammon, Dyrektor Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) przedstawiły wspólne stanowisko z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień 2019.

Szczepienia zmieniły nasze społeczeństwa. Zwiększyły szanse osiągnięcia przez każde dziecko wieku dojrzałego a dorosłym dały szansę utrzymania dobrego stanu zdrowia i utrzymania jak najdłuższej zdolności do pracy. W krajach Regionu Europejskiego WHO mamy szansę ochrony poprzez szczepienia przed coraz większą liczbą chorób zakaźnych. Szczepienia są ogromnym osiągnięciem i opłacalną inwestycją w przyszłość wolną od chorób, przed którymi szczepienia chronią. Europejski Tydzień Szczepień 2019 podkreśla znaczenie postępu szczepień oraz znaczenia lekarzy, naukowców, polityków oraz rodziców (zwanych Bohaterami szczepień), którzy zapewniają jak najszerszy dostęp do szczepień.

Choroby zakaźne nie znają granic, dlatego też tak ważne są wspólne międzynarodowe wysiłki na rzecz ich kontroli. Przykładem jest wirus odry, który rozprzestrzeniał się w 2018 roku w Regionie Europejskim WHO będą powodem ponad 80 tys. zachorowań i  ponad 70 zgonów. Niestety dane z pierwszego kwartału 2019 roku wskazują, że ten trend się wciąż  utrzymuje. Wyeliminowanie takich chorób zakaźnych jak odra czy różyczka oraz ochrona dzieci i dorosłych przed innymi chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać drogą szczepień wymaga wspólnego działania, wysiłku oraz odpowiedzialności, które pozwolą osiągnąć wysoki wskaźnik stanu zaszczepienia w społeczeństwie. Zdaniem ekspertów WHO i ECDC wspólne stanowisko obu organizacji dotyczące szczepień powinno silnie wybrzmieć w każdej społeczności i każdej placówce ochrony zdrowia. W realizacji tych celów ogromną rolę odgrywają „Bohaterowie szczepień”, a więc wszyscy, którzy wspierają wysiłki zmierzające do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat szczepień, udostępniają oparte na dowodach naukowych informacje o szczepieniach potrzebne do podejmowania świadomych decyzji o szczepieniach oraz pomagają dotrzeć ze szczepieniami do każdego dziecka. Dzięki informowaniu i udostępnianiu faktów na temat szczepień, każda osoba może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jak najwyższej ochrony przed chorobami zakaźnymi. Źródło: European Immunization Week, 2019. Joint statement: European Immunization Week.

 

Odra

 

Dostosowanie strony