Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 26 listopada 2018r. z wodociągu lokalnego Domu Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach przy ul. Budowlanych 17/19 stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego Domu Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach przy ul. Budowlanych 17/19.

 Woda nie nadaje się do spożycia.

 Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach zostało zobowiązane do zapewnienia pensjonariuszom Domu zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dostosowanie strony