Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w związku z rejestrowaną zwiększoną liczbą zachorowań na odrę w Europie, a także w Polsce, prosi o zachowanie czujności epidemiologicznej i przypomina o konieczności niezwłocznego w ciągu 24 godzin zgłaszania właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wszystkich przypadków podejrzeń zachorowań na odrę. Zasady zgłoszenia przypadku podejrzenia / rozpoznania choroby zakaźnej ujętej są w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Prawidłowe zgłaszanie jest niezbędnym warunkiem prowadzenia nadzoru epidemiologicznego, a także umożliwia podjęcie natychmiastowych działań zapobiegawczych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi zwraca również szczególną uwagę na właściwą realizację szczepień przeciw odrze zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przypomina, że w oparciu o Program Eliminacji Odry i Różyczki WHO, realizowany także w Polsce, w każdym przypadku podejrzenia zachorowania na odrę należy pobrać materiał kliniczny w celu wykonania badań potwierdzających rozpoznanie. Materiał do badań wirusologicznych powinien być pobrany w okresie od 1. do 4. dnia od wystąpienia wysypki – najlepiej podczas pierwszego kontaktu z lekarzem, natomiast surowicę do badań serologicznych można pobrać pomiędzy 7. a 45. dniem od wystąpienia wysypki.

Badania te wykonywane są bezpłatnie w Zakładzie Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny  w Warszawie  ul. Chocimska 24.

Szczegółowe informacje na temat sposobu pobierania i warunków transportu materiału do badań opisane są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie: http://www.pzh.gov.pl/program-who-eliminacji-odry-rozyczki/ .
Ponieważ czas  i warunki transportu są bardzo istotne materiał do badań wirusologicznych może być dostarczony na koszt NIZP-PZH. z udziałem firmy kurierskiej Global Express tel. 533 322 866.    Materiał do badania jest przewożony przez firmę Global Express  od poniedziałku  do piątku.
Obowiązek właściwego zapakowania próbek do badań leży po stronie świadczeniodawcy, firma  Global Express może ewentualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu, dostarczyć pojemnik zewnętrzny z wkładami chłodzącymi.

 

Linki do ważnych stron, gdzie można znaleźć  informacje dotyczące odry i szczepień:

W przypadku pytań dotyczących zgłoszenia przypadku odry prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi pod numerami telefonów:

Centrala:
42 253 99 00

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego:
42 253 99 92
42 253 99 50

Dostosowanie strony