Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z wodociągu PKP Łódź-Olechów w dniu 22 października 2018r. wydał ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia.
Dostosowanie strony