Bezpieczne grzybobranie

W związku z rozpoczęciem się sezonu grzybowego, informujemy o podstawowych zasadach bezpiecznego zbierania, kupowania i spożywania grzybów.

Pamiętajmy też o podstawowych zasadach dotyczących wprowadzania grzybów do obrotu handlowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r. Nr 115, poz. 672), w Polsce dopuszczone są do sprzedaży 44 gatunki grzybów. Przydrożny handel jest zabroniony i wyraźnie określono miejsca, gdzie mogą być oferowane do sprzedaży grzyby świeże i suszone – tj. wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach. Ponadto grzyby można sprzedawać pod warunkiem uzyskania atestu klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy, a kupujący ma prawo zażądać, by sprzedawca okazał ten dokument. Wydając atest na grzyby, dokonuje się m. in. oceny zgodności gatunkowej grzybów oraz cech organoleptycznych. Atest obejmuje badaną partię, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin w temperaturze do 10 stopni C.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości po spożyciu grzybów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Resztki niespożytej potrawy, kał, wymiociny zawierające resztki zjedzonych grzybów powinno się zabezpieczyć i przekazać do badań diagnostycznych w celu określenia gatunku grzyba, który spowodował zatrucie.

W Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 96 grzyboznawca udziela bezpłatnych porad w zakresie identyfikacji gatunkowej grzybów świeżych i suszonych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 11.00. Kontakt telefoniczny: 42 253-90-43 lub 42 253-90-44.

grzyby_minileksykon grzyby_plakat poznaj_grzyby_ulotka_1

Dostosowanie strony