W ramach realizacji „V Łódzkich Senioraliów”  pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi  we współpracy z Miejską Przychodnią – Lecznicza, przeprowadzili akcję prozdrowotną pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” kierowaną do osób w wieku powyżej 60 roku życia.

Prowadzone były następujące działania:

•    Wykłady dotyczące zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz wpływu suplementów diety na zdrowie człowieka
•    Punkt konsultacyjny obejmujący:
– pomiar ciśnienia tętniczego
– rozmowy indywidualne dotyczące zdrowego stylu życia
– rozdawnictwo materiałów oświatowo – zdrowotnych
– rozmowy dotyczące profilaktyki nowotworowej (samokontrola piersi)

Dostosowanie strony