Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi oraz Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Łodzi serdecznie zapraszają na ,,V Łódzkie Senioralia”, które odbędą się

dnia 22.05.2018 r. w PSSE w Łodzi ul. Przybyszewskiego10 w godzinach 10:00-14:00.

Podczas spotkania pod hasłem ,, Zdrowie dla Wszystkich” prowadzone będą wykłady dotyczące profilaktyki nowotworowej oraz zdrowego stylu życia.

Dostosowanie strony