Uwaga! Solarium!

Najnowsze badania wykazały, że korzystanie z solarium grozi wystąpieniem raka skóry, w tym samym stopniu co opalanie na słońcu. Ryzyko zwiększa się, im wcześniej zaczynamy się opalać i im częściej opalamy się w ciągu roku. Promieniowanie ultrafioletowe w solarium jest nawet 10-15 razy silniejsze od promieniowania słonecznego. Opalenizna uzyskana w solarium jest bardzo niezdrowa. Nie tylko wysusza skórę i przyspiesza jej starzenie się,  pojawią się na niej zmarszczki, plamy soczewicowate, rozszerzone naczynia czy zaskórniki. Korzystanie z solarium zwiększa nie tylko ryzyko zachorowania na czerniaka, ale również ryzyko wystąpienia raka skóry (2,5-krotnie kolczystokomórkowego i 1,5-krotnie podstawnokomórkowego).

Wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym obywateli w dniu 15 listopada 2017 r. ogłoszona została w Dzienniku Ustaw (poz. 2111) ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. W ślad za ustawą ukazał się akt wykonawczy tj  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Zgodnie z nowymi przepisami :

– korzystanie z solariów możliwe jest po ukończeniu 18 roku życia,

– klient winien być poinformowany o ryzyku korzystania z tego rodzaju opalania.

Obie te informacje muszą być czytelne, widoczne i umieszczona w miejscu udostępniania solarium.

Ustawa wprowadziła ponadto zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solarium w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i w innych miejscach publicznych; na plakatach ( w tym plakatach wielkoformatowych) oraz w środkach usług informatycznych.

Za naruszenie powyższych zakazów grożą kary pieniężne w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Dostosowanie strony