W załączniku znajdują się pisma Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w sprawie szczepień ochronnych przeciwko Streptococcus pneumoniae w 2018.

szczepienia_streptococcus_pneumoniae_w_2

Dostosowanie strony