W dniu 15.12.2017 r. w Szkole Podstawowej w Woli Rakowej pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Łodzi zorganizowali akcję prozdrowotną pod hasłem „ Jak dbać o zdrowie”.

W ramach akcji przeprowadzono pogadankę dla dzieci z klas I – III, która dotyczyła

następujących zagadnień:

  • higiena osobista, higiena jamy ustnej, higiena otoczenia

  • zdrowy styl życia (aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie)

  • zapobieganie chorobom zakaźnym (meningokoki, grypa)

  • wszawica

  • zatrucia pokarmowe

  • dostosowanie ubioru do pogody

W placówce pozostawiono materiały oświatowo- zdrowotne skierowane do rodziców

i opiekunów dotyczące: przeciwdziałaniu uzależnieniu od środków psychoaktywnych, higieny jamy ustnej, profilaktyki HIV/AIDS, zapobiegania żółtaczce pokarmowej – WZW typu A, zapobieganiu wszawicy, zdrowego odżywiania.

Działaniem objęto około 40 osób.

Dostosowanie strony