Dnia 09.10.2017 r., w ramach zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A)  pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi przeprowadzili akcję prozdrowotną dla 45 dzieci.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Żółtaczka pokarmowa – jak się chronić” w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi ul. Przyszkole 42.

W ramach akcji zorganizowano:

  1. ekspozycję wizualną,
  2. pogadankę dotyczącą zapobieganiu wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
  3. pogadankę dotyczącą higieny osobistej (mycie rąk, mycie owoców i warzyw) oraz higieny otoczenia
  4. rozdawnictwo materiałów oświatowo- zdrowotnych (ulotki dla dzieci oraz rodziców).
Dostosowanie strony