Dnia 14 sierpnia 2017 roku w ramach akcji lato przeprowadzono pogadankę dla 45 dzieci w wieku 6-15 lat przebywających na półkoloniach letnich. Akcja ta odbyła się w Szkole Podstawowej nr 199 ul. Elsnera 8 we współpracy z Komendą Miejską Policji.

Poruszane były następujące zagadnienia:

  • zdrowy styl życia,

  • zapobieganie chorobom zakaźnym,

  • zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna,

  • higiena osobista, otoczenia i jamy ustnej,

  • zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych.

    W placówce pozostawiono materiały oświatowo-zdrowotne kierowane do dzieci i rodziców oraz wychowawców dotyczące zapobiegania chorobom zakaźnym, przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych oraz zdrowego stylu życia (ulotki, swkładanki, broszury).

Dostosowanie strony