W dniu 18.07.2017 r. w Domu Samotnej Matki w Łodzi ul. Broniewskiego 1a pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Łodzi przeprowadzili akcję prozdrowotną pod hasłem „ Zdrowie kobiety w ciąży”.

Zorganizowano pogadankę oraz prezentację multimedialną  pt” Zdrowie na talerzu”dla kobiet ciężarnych.

Pogadanka  dotyczyła następujących zagadnień:

  1. –        zdrowy styl życia
  2. –        zapobieganie chorobom zakaźnym (kleszcze)
  3. –        przeciwdziałanie uzależnieniu od środków psychoaktywnych
  4. –        profilaktyka raka sutka – sposoby samokontroli piersi.

Pozostawiono materiały oświatowo- zdrowotne skierowane dla kobiet i opiekunów. Działaniem objęto 20 osób.

Dostosowanie strony