Główne zagrożenie, jakie stanowią te pajęczaki dla ludzi to przenoszenie chorób, które kleszcze nabywają od zakażonych żywicieli. Do zakażenia dochodzi w czasie ukłucia, gdy następuje bezpośrednie wprowadzenie zarazków do krwi. Ponadto do zarażenia może dojść podczas spożywania niepasteryzowanego mleka lub jego przetworów, w którym może znajdować się wirus kleszczowego zapalenia mózgu.

Kleszcze bytują w miejscach odwiedzanych zarówno przez zwierzęta jak i człowieka.

Żyją głównie na obszarach lasów liściastych i mieszanych, obszarach trawiastych, w gęstych zaroślach, paprociach, a także w parkach miejskich i na obrzeżach osiedli mieszkaniowych otoczonych terenami zielonymi.

Kleszcze przyciąga biały kolor, ciepło, ruch powietrza, zapach kwasu masłowego obecnego w pocie. Człowieka atakują wszystkie stadia larwalne.
Ślina kleszczy zawiera substancję znieczulającą skórę, oraz substancje cementopodobne, które tworzą futeralik przyczepiający go do skóry żywiciela. Następnie kleszcz wnika w skórę i pobiera krew.

Choroby przenoszone przez kleszcze:

Borelioza z Lyme jest chorobą zakaźną, wywołaną przez bakterie – Borreliaburgdorferi. Do zakażenie człowieka dochodzi na skutek ukłucia przez zakażonego kleszcza.

Kleszcz jest przenosicielem (wektorem) zarazka – pobierając krew zakażonego zwierzęcia, głównie drobnych gryzoni, zwierząt dzikich i ptaków, sam ulega zakażeniu, a następnie żerując, przekazuje krętki swojemu żywicielowi – np. człowiekowi. Po 7-10 dniach od ukłucia przez zakażonego kleszcza pojawia się w tym miejscu zmiana skórna, która następnie powiększa się, tworząc czerwoną lub sinoczerwoną plamę – tzw. rumień wędrujący. Miejscowej zmianie skórnej towarzyszą często objawy uogólnione, takie jak: zmęczenie, ból mięśni, gorączka, ból głowy. Brak rozpoczęcia leczenia może prowadzić w konsekwencji do zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych oraz mózgu, zapalenia nerwów, zapalenia stawów lub zaburzenia rytmu pracy serca.

Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm).

Kleszczowe zapalenie mózgu (kzm) to wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze. Najwięcej zachorowań obserwuje się w okresie od kwietnia do listopada. Wirus występuje głównie u zwierząt (gryzonie, zwierzyna leśna, ptaki wędrowne), a jego przenosicielami (wektorami) są kleszcze. Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek ukłucia przez zakażonego kleszcza –  podczas ssania krwi wprowadza on ślinę zawierającą namnożone w jego organizmie wirusy. Do zakażenia może dojść również na skutek picia niepasteryzowanego mleka zakażonych kóz, owiec i krów.

Większość przypadków zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu przebiega bezobjawowo. W pozostałych przypadkach w okresie 7-14 dni od ukłucia przez kleszcza lub 3-4 dni po spożyciu mleka zakażonych zwierząt gospodarskich, w pierwszej fazie choroby mogą wystąpić objawy uogólnione, takie jak: gorączka, uczucie zmęczenia, nudności, ból głowy i mięśni. Niekiedy po trwającym od 1 do 20 dni okresie utajenia dochodzi do rozwinięcia drugiej fazychoroby, w której obserwujemy objawy związane z zapaleniem opon mózgowych i mózgu, konieczna jest wtedy hospitalizacja.

Zapobieganie boreliozie/kzm.

  • Noszenie odpowiedniej odzieży w miejscach, gdzie istnieje ryzyko występowania kleszczy (lasy, pola etc.) zakrywającej jak najwięcej części ciała (długie spodnie, koszule z długimi rękawami, nakrycie głowy etc.)
  • Stosowanie środków odstraszających kleszcze.
  • Po wizycie w lesie lub innym miejscu bytowania kleszczy dokładne obejrzenie całego ciała.
  • Po zauważeniu kleszcza, należy natychmiast delikatnie go usunąć, w tym celu należy pensetąująć kleszcza tuż przy skórze i pociągnąć ku górze zdecydowanym ruchem, a miejsce ukłucia należy zdezynfekować.
  • Gdyby usunięcie kleszcza sprawiało trudności, należy zwrócić się o pomoc do lekarza.
  • Przeciwko boreliozie nie ma możliwości zapobiegania poprzez szczepienia, przeciwko KZM można zaszczepić się profilaktycznie.
Dostosowanie strony