Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż na podstawie wyników badań próbek wody pobranych z wodociągu PKP Łódź-Olechów w dniu 10 kwietnia 2017 r. wydał ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Dostosowanie strony