W dniu 5 kwietnia w Łodzi, odbyły się ćwiczenia wojewódzkie „EPIDEMIA 2017”, zorganizowane przez Wojewodę Łódzkiego, celem których było sprawdzenie procedur postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia wysoce zakaźnej choroby epidemicznej. Scenariusz ćwiczeń zakładał sytuację, która powstała w poradni Centralnego Szpitala Weteranów przy ul. Żeromskiego w Łodzi, gdzie zgłosił się pacjent przebywający ostatnio w Ugandzie. Razem z nim na wizytę do lekarza czekały cztery osoby. Chory skarżył się na intensywną biegunkę, nie odczuwał bólów brzucha, nie gorączkował, nie odczuwał mdłości choć sporadycznie wymiotował. Stan pacjenta pogarszał się gwałtownie w trakcie prowadzenia wywiadu lekarskiego. Lekarz POZ podejrzewał zachorowanie na cholerę, powiadamia o zaistniałej sytuacji Powiatową Stację Sanitarną Epidemiologiczną w Łodzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, po otrzymaniu tej informacji wysłał na miejsce zdarzenia zespół Oddziału Nadzoru Epidemiologicznego. W tym czasie osoba z podejrzeniem cholery została przetransportowana przez ratownictwo medyczne do szpitala chorób zakaźnych im. Biegańskiego w Łodzi.

W związku z zaistniałą sytuacją, PPIS podjął następujące działania:

1) ustalił osoby ze styczności z osobą podejrzaną o zachorowanie;

2) wydał następujące decyzje:

– decyzję zakazującą wstępu do pomieszczeń poradni POZ, do której trafił pacjent;

– decyzję nakazującą dekontaminację pomieszczeń w/w poradni;

– decyzję na hospitalizację pacjenta z podejrzeniem cholery;

– decyzje kierujące na kwarantannę osoby ze styczności z podejrzanym o zachorowanie;

3) wyznaczył firmę odbierającą odpady niebezpieczne;

4) przeprowadził kontrolę pomieszczeń przeznaczonych na kwarantannę osób ze styczności;

5) w obiekcie przeznaczonym na kwarantannę polecił wyznaczyć osobę odpowiedzialną za rozlokowanie osób objętych kwarantanną i usuwanie odpadów niebezpiecznych z miejsc przebywania;

6) osobom skierowanym na kwarantannę przekazał „Zalecenia dla osób poddanych kwarantannie” i zaopatrzył je w środki do dezynfekcji rąk;

7) zorganizował nadzór epidemiologiczny nad osobami poddanymi kwarantannie w postaci kontaktu telefonicznego dwa razy na dobę; w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych fakt ten musi być zgłoszony przez osobę poddaną kwarantannie na numer telefonu wskazany przez PPIS w Łodzi;

8) podjął decyzję o dekontaminacji autobusu przewożącego osoby skierowane na kwarantannę, która została przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną i nadzorowana przez PPIS w Łodzi i PIS MSW;

Działania PSSE w łodzi, zostały wysoko ocenione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak i przez pozostałe służby.

Dostosowanie strony