Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, żę w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w ramach kontroli urzędowej w dniu 03 kwietnia 2017r. z wodociągu PKP Łódź Olechów, ul. Blocha 15 stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu PKP Łódź-Olechów.

Woda nie nadaje się do spożycia; może być używana do celów gospodarczych (WC).

Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie zostały zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom wody odpowiedniej jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz.1989.)

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Dostosowanie strony