„Melanż. oczekiwania vs. rzeczywistość”

 – najważniejsze informacje o kampanii –

1)                 Skrócony opis kampanii

„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

2)                 Cele kampanii

·                    zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek;

·                    rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu uzależnień na życie człowieka;

·                    promocja zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

1)                 Adresaci kampanii

·                    młodzież: najważniejszymi adresatami kampanii są nastolatkowie w wieku 15-19 lat;

·                    rodzice;

·                    nauczyciele i pedagodzy.

1)                 Organizator i partnerzy projektu

·                    Organizatorem kampanii jest Główny Inspektorat Sanitarny (www.gis.gov.pl)

·                    Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej (www.fes.edu.pl)

·                    Kampania realizowana jest w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (www.zdrowiewciazy.pl)

·                    Partnerami Projektu są:

o        Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (www.narkomania.gov.pl)

o        Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl)

o        Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (www.imw.lublin.pl)

o        Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi (www.imp.lodz.pl)

·                    Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (www.programszwajcarski.gov.pl)

1)                 Najważniejsze elementy kampanii

·                    10 spotów video podzielonych w zależności od rodzajów używek i oczekiwań wobec nich oraz kluczowego czynnika demograficznego – płci

·                    „Amfetamina – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/F6V-KhIVws8

·                    „Amfa – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/uMd_kHxO5Co

·                    „Grzyby – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/ur0qwaNb_54

·                    „LSD – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/ODLJ2abgqGQ

·                    „Blanty – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/ANtzVtbzoq0

·                    „Zioło – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/uJtvX1ZbZRE

·                    „Browar – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/W2NZtJgkoHE

·                    „Wóda – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/NuzWEeVQyGk

·                    „Fajki – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/a64Ac7Ruq_U

·                    „Szlugi – oczekiwania vs. rzeczywistość”:  https://youtu.be/_SrLgQ6zcBI

·                    spot zachęcający młodzież do wejścia na stronę kampanii: „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/fs7RzILuCDc

·                    strona internetowa kampanii dostępna pod adresem:www.melanz.tv. Najważniejsze elementy strony:

o        test „Jakim typem melanżowicza jesteś?” – utrzymany w konwencji popularnych quizów wiedzowo-rozrywkowych; dostarcza badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach korzystania z nich;

o        rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych;

o        lista kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień;

o        informacje o projekcie.

·                    fanpage kampanii dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/Melan%C5%BC-Oczekiwania-vs-rzeczywisto%C5%9B%C4%87-1093071480801175/?fref=ts

1)                 Najważniejsze wyniki badań[1]przeprowadzonych na potrzeby kampanii

·         najbardziej powszechną używką wśród polskich nastolatków jest alkohol – 90% piło (choć raz w swoim życiu) napoje alkoholowe

·         65%polskich nastolatków paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy

·                    jedna trzeciapolskich nastolatków paliła przynajmniej raz w swoim życiu marihuanę i substancje podobne

·          aż 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu MDMA lub substancji podobnych

·         aż 4% polskich nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu amfetaminy lub substancji podobnych

·         30% polskich nastolatków nie potępia, gdy inni upijają się raz na tydzień, próbują LSD lub innego halucynogenu bądź extasy

·         jedna trzeciapolskich nastolatków jest przekonana, że zażywanie używek od czasu do czasu nie niesie za sobą ryzyka uzależnienia

·         28%polskich nastolatków uważa, że ich wyobrażenia dotyczące stosowania używek sprawdzają się w rzeczywistości

·         co drugipolski nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy

1)                 Twórcy kampanii

·                    Fabryka Komunikacji Społecznej (www.fks.com.pl): przygotowanie strategii i kreacji kampanii, realizacja projektu

·                    Propeller Film Sp. z o.o. (www.propellerfilm.pl): produkcja spotów kampanii

·                    Bartosz Piotrowski: reżyser i autor zdjęć do spotów kampanii

[1] Źródło: Badanie „Używki w świecie polskiej młodzieży” przeprowadzone przez Kantar Public (dawniej TNS Polska) metodą wywiadów internetowych (CAWI), w dniach 28.12.2016 r. – 8.01.2017 r., na reprezentatywnej próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat.

 

2017_01_26__melanz_oczekiwania_vs_rzeczy

Dostosowanie strony