W dniu 29 listopada 2016 r. pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Łodzi przeprowadzili akcję prozdrowotną w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera w Łodzi.

Głównym celem akcji było ograniczenie używania tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Poruszane były następujące zagadnienia:

  • zagrożenia związane z używaniem środków psychoaktywnych

  • informowanie o konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu

  • rozmowy indywidualne (poradnictwo);

  • rozdawnictwo materiałów oświatowo – zdrowotnych (broszury, ulotki)

Akcję zorganizowana we współpracy z Dyrekcją Centrum Medycznego w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Dostosowanie strony