KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, które rozpoczynają się w Polsce wizytą pielgrzymów z całego świata także w Łodzi i w powiecie łódzkim wschodnim w dniach od 15 do 29 lipca 2016 r., przypomina o obowiązku przestrzegania zgłaszania przypadków występowania zakażeń, chorób zakaźnych i dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. Zgodnie z art. 27 i art. 29 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zmianami) zgłoszenia należy przekazywać w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu oraz od momentu uzyskania dodatniego wyniku.

Tryb zgłaszania, o którym mowa w komunikacie zawarty jest w:

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013 poz. 848),

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. z 2014 poz. 459).

Dostosowanie strony