Sprostowanie do artykułu pana Piotra Jacha zamieszczonego w Expressie Ilustrowanym w dniu 8 lipca 2016 r. pt. „Wszystkie szkoły do kontroli”:

1. wakacje już trwają zatem kontrole szkół nie mogą odbyć się przed rozpoczęciem wakacji; jeżeli będą pobierane próby wody ciepłej do badań – to po rozpoczęciu roku szkolnego,

2. laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w badaniach wody ciepłej oznacza rodzaj bakterii tj. Legionella species, a nie jak podano w artykule ich gatunek Legionella pneumophila,

3. szok termiczny zwany dezynfekcją termiczną instalacji wody ciepłej przeprowadza się w temperaturze nie niższej niż 70⁰C, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Dostosowanie strony