W dniu 25 września 2015r. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyła się debata dla młodzieży z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych poświęcona problematyce związanej z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Do udziału w debacie zaproszono ekspertów zajmujących się na co dzień tą problematyką.

Młodzież zadawała wiele pytań, aktywnie uczestniczyła w dyskusji  jak również dzieliła się swoimi przemyśleniami, zdobytymi  doświadczeniami .

Debata ta odbyła się z inicjatywy funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP w Łodzi.

Uczestniczyli w niej  przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Łodzi, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Uniwersytetu Medycznego, Stowarzyszenia MONAR,  Straży Miejskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego  w Łodzi.

Dostosowanie strony