W dniu 24 sierpnia 2015 r. pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Łodzi przeprowadzili akcję prozdrowotną w Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, ul. Broniewskiego 1 a

Głównym celem akcji było ograniczenie używania tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Poruszane były następujące zagadnienia:

  • profilaktyka antytytoniowa (bierne i czynne palenie tytoniu)

  • zagrożenia związane z używaniem środków psychoaktywnych

  • zapobieganie chorobom zakaźnym ( higiena osobista, jamy ustnej i otoczenia)

  • choroby przenoszone przez kleszcze

  • zdrowy styl życia ( zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna)

    Podczas spotkania kobiety zadawały pytania dotyczące profilaktyki zdrowotnej, otrzymały również

    materiały oświatowo – zdrowotne o tematyce samokontroli piersi, zapobiegania nałogom, zdrowego stylu życia.

Akcję zorganizowano we współpracy z Dyrekcją Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi w ramach realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Dostosowanie strony