W dniu 14.07.2015 r. pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Łodzi, zorganizowali akcję prozdrowotną na półkoloniach letnich w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łodzi dla 50 dzieci w wieku 6 – 14 lat pod hasłem: „Zdrowe i bezpieczne wakacje”

Przeprowadzono dwie pogadanki dla dwóch grup dzieci dotyczące:

  • higieny osobistej, jamy ustnej i otoczenia

  • 5 zasad bezpiecznej żywności

  • zapobiegania chorobom zakaźnym

  • bezpieczeństwa nad wodą i w lesie

  • omówiono zagrożenia na które są narażone dzieci podczas wakacji

Wszystkie dzieci otrzymały drobne gadżety.

Pozostawiono również materiały oświatowo -zdrowotne dla rodziców dotyczące dopalaczy – „Uwaga rodzice”, „Rodzice bądźcie czujni”, „Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem”, chorób zakaźnych oraz profilaktyki nowotworowej (rak skóry, rak szyjki macicy, samokontrola piersi, rak jelita grubego).

Dostosowanie strony