W dniu 10.07.2015 r. pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Łodzi, zorganizowali akcję prozdrowotną w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź – Polesie ul. Gdańska 150.

Przeprowadzono zostały pogadanki dla dzieci w wieku 7-14 lat przebywających na półkoloniach letnich, dotyczące zagrożeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa podczas wakacji.Wszystkie dzieci otrzymały drobne gadżety oraz ulotki dla rodziców.

Dostosowanie strony