Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż dane dotyczące kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie całego kraju są dostępne w internetowym Serwisie Kąpieliskowym prowadzonym na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (http://sk.gis.gov.pl).

Dostosowanie strony